Transport i logistyka

Organizujemy odbiory surowców, półproduktów, opakowań od klienta, jak również dostawy wyrobów gotowych – ładunki drobnicowe i pełnopojazdowe. Oferujemy przestrzeń magazynową z pełnym monitoringiem i ubezpieczeniem towaru.

Oferujemy:

  • 24-godzinny monitoring,
  • 24 godzinną ochronę,
  • 365 dni pełnego ubezpieczenia i ochronę przeciwpożarową,
  • transport D – PL oraz PL – D
Transport i logistyka
Transport i logistyka

Transport i logistyka
Transport i logistyka